BØGER | BOOKS

PÅ VEJ - TIRSO DE MOLINA Bedrageren fra Sevilla og Stengæsten. ISBN xxx sider. Vejl. pris xxx DKK. [TIRSO DE MOLINA The Trickster of Seville and the Stone Guest- the book is in Danish, oversat af Sanne Bertram].

PÅ VEJ - SØREN KIERKEGAARD Om H.C. Andersens Kun en Spillemand, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510273. 104 sider. Vejl. pris 200 DKK. [SØREN KIERKEGAARD About H.C. Andersens Only a fiddler, by Jens Staubrand - the book is in Danish]

PÅ VEJ - H.C. ANDERSEN Kun en spillemand, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510280. [H.C. ANDERSEN Only a fiddler, by Jens Staubrand - the book is ind Danish].

SØREN KIERKEGAARD Om min forfatter-virksomhed, Synspunktet for min forfatter-virksomhed, Den enkelte, to 'noter' vedrørende min forfatter-virksomhed, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510334. 168 sider. Vejl. pris 250 DKK. [SØREN KIERKEGAARD About my author-business, The viewpoint of my author-business, The individual, two 'notes' about my author-business, by Jens Staubrand - the book is in Danish).

H.C. ANDERSEN Levnedsbog, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510310. 288 sider. Vejl. pris 300 DKK. [H. C. ANDERSEN Levnedsbog (autobiography), by Jens Staubrand - the book is in Danish].

SØREN KIERKEGAARD Sygdommen til døden, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510303. 200 sider. Vejl. pris 200 DKK. [SØREN KIERKEGAARD The Sickness Unto Death, by Jens Staubrand - the book is in Danish]

SØREN KIERKEGAARD Indøvelse i kristendom, ved Jens Staubrand. ISBN 978-87-92510-24-2. [SØREN KIERKEGAARD Practice in Christianity, by Jens Staubrand - the book is in Danish.]. 352 sider. Vejl.pris 300 DKK.

H.C. ANDERSEN Lykke-Peer, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510297 [H.C. ANDERSEN Lucky Peer, by Jens Staubrand - the book is in Danish]. 120 sider. Vejl. pris 200 DKK

SØREN KIERKEGAARD: Efterskrift til de filosofiske smuler, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510204. 510 sider. Pris 300 DKK. [SØREN KIERKEGAARD: Postwriting to the philosophical crumbs - the book is in Danish].

SØREN KIERKEGAARD: Abraham's frygt og bæven, ved Jens Staubrand. ISBN 978-87-92510-23-5.196 p. Pris: 250 DKK. [SOREN KIERKEGAARD: Abraham's fear and trepidation - the book is in Danish].

SØREN KIERKEGAARD Angst , ved Jens Staubrand. ISBN 978-87-92510-19-8. 265 p. Pris: 299 dkk. SØREN KIERKEGAARD Anxiety - the book is in Danish].

SØREN KIERKEGAARD Filosofiske smuler eller en smule filosofi, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510174. 176 p. [SØREN KIERKEGAARD Philosophical crumbs or a bit of philosophy, by Jens Staubrand] Pris: 199 dkk.

Jens Staubrand: Søren Kierkegaard’s struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen | Søren Kierkegaard’s kamp for livet på Frederiks Hospital i København. ISBN 9788792510181. The book is in English and Danish, 200 p. Price 225,00 DKK.

KIERKEGAARD Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510167. [KIERKEGAARD ​​Mozart's The Marriage of Figaro, The Magic Flute, and Don Giovanni, by Jens Staubrand - the book is in Danish] 176 p. Vejl. pris 200,00 DKK

KIERKEGAARD Aforismer, Essay om kedsomhed, Essay om sorg hos tre kvinder, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510143. [KIERKEGAARD Aphorisms, Essay on boredom, Essay on the mourning of three women, by Jens Staubrand - the book is in Danish] 160 p. Vejl. pris 190,00 DKK.

KIERKEGAARD I vinen er sandhed, ved Jens Staubrand, 132 sider. Illustreret. Vejl.pris 170,00 DKK. ISBN 9788792510150. [KIERKEGAARD In wine is the truth, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Gentagelsen-Gentagelsen, ved Jens Stauabrand. 164 sider. Illustreret, vejl. pris 199,00 DKK (ISBN 978-87-92510-10-5) [KIERKEGAARD Repetition-Repetition, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Kærlighedens Gerninger, ved Jens Staubrand. 368 sider. Illustreret. Vejl. pris 299,00 DKK (ISBN 978 87 92510 12 9). [ KIERKEGAARD ​​Works of Love, by Jens Staubrand - the book is in Danish]

Kaare Weismann og Jens Staubrand: Søren Kierkegaards sygdom og død. Havde han Potts paraplegi?’ Særtryk fra ’Bibliotek for Læger’, 2013; 205; 314-26

KIERKEGAARD Dagbog om forførelsen af Cordelia Wahl, ved Jens Staubrand, 224 sider illustreret, Vejl. pris 249,00 DKK (ISBN 978 87 92510 13 6). [KIERKEGAARD ​​Diary of seduction of Cordelia Wahl, by Jens Staubrand – the book is in Danish].

KIERKEGAARD Min Regine! Søren Kierkegaard og Regine Olsen – en kærlighedshistorie, ved Jens Staubrand. 120 sider illustreret. Vejl. pris 170 kr. [ISBN 978 87 92510 11 2] [KIERKEGAARD My Regine! Soren Kierkegaard and Regine Olsen – a love story, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Gift dig, gift dig ikke, du vil fortryde begge dele - og andre korte tankevækkende tekster ved Jens Staubrand. - En samling af tankevækkende tekststykker fra Kierkegaards værker. [KIERKEGAARD ??Marry, marry not, you will regret both - and other short thought-provoking texts by Jens Staubrand. - A collection of thought-provoking texts from Kierkegaard's works and papers. The book is only in Danish].

KIERKEGAARD Breve og notater fra Berlin, ved Jens Staubrand, 201 sider, paperback. Vejl pris 225 kr [ISBN 978-87-92510-07-5 ]. Hos alle boghandlere. [KIERKEGAARD Letters and notes from Berlin – the book is only in Danish. On sale in all bookshops].

KIERKEGAARD: Den første Kærlighed og andre tekster om drama, ved Jens Staubrand, 367 sider, paperback, vejl. pris 299 kr. – Hos alle boghandlere eller via internettet [ISBN 978-87-92510-00-6]. Udkommer den 1. september 2010. [KIERKEGAARD The first Love, and other texts on drama – the book is only in Danish].

Jens STAUBRAND: ASGER JORN - On the author ASGER JORN and his five books from the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism and INDEX to ASGER JORN’S five books from the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism, [ ISBN 978 87 92510 06 8 ], number of pages: 207 , price: 199,00 DK

Asger Jorn aforismer og andre korte tekststykker, ved Jens STAUBRAND, ISBN 8721001758. Udsolgt fra forlaget. [Asger Jorn aphorisms and other short passages – the book is only in Danish. Out of print]

Asger Jorn musik | Asger Jorn music: Niels Viggo Bentzon chamber music work 'Det banale' [The Banal], selected and prepared texts from Asger Jorn's writings ny Jens Staubrand. For soprano and cello.

Jens STAUBRAND: Kierkegaard International bibliography Music works & Plays, new edition / Søren Kierkegaard International bibliografi Musikværker og skuespil, 200 sider, vejl pris 199 kr. ISBN 978 87 92510 05 1 ]. Bogen er på engelsk og dansk / in English and Danish